Petr Beneš - malba, Tomáš Sajvera - keramika

Petr Beneš

Narozen 16.10.1958 v Brně.

Je autodidakt. Malbou se zabývá od roku 1983.
Vystavovat začal v roce 1993 (dosud 14 samostatných výstav). Tvoří převážně technikou akrylu, kterou doplňuje rúznými přírodními materiály.
Žije v Kochánově u Uhlířských Janovic.

Řekl o sobě

První obrázek vznikl ze zbytků barev zamíchaných na kusu laminátu. Kamarádka mě povzbudila k malování a tím se probudil zájem o obrazy, malíře i historii umění. Z knih jsem se naučil napínat plátno, získal základní vědomosti o barvách a technikách. Chodil jsem na výstavy, napodoboval jiné malíře, ale hlavně jsem hledal vlastní zdroj inspirace. Pomohly mi v tom praktické zkušenosti s meditací, kterou jsem se zabýval. Postupně jsem poznával nové typy vědomí: soustředěné do jednoho bodu, pouze pozorující, ztotožněné s pozorovaným objektem a vrcholem bylo vědomí čisté. (Člověk, probouzející se ze snu do skutečnosti, otevře oči a... začne myslet. Čisté vědomí je probuzení z myšlení do ticha - pořád ve skutečnosti - a s otevřenýma očima.) Potom mi běžné myšlení začalo připadat jako druh snění a vnitřní klid jako opravdovější a mnohem svobodnější způsob žití. Prožívání se posunulo o jeden řád. Při malování jsem se přestal starat o to, co namalovat a zda se to povede. Zaměřil jsem se jen na utváření obrazu na plátně. Otevřel se mi prostor pro spontání hru a ... také podvědomí. Přestal jsem obrazy malovat, začaly se dít. Kromě chuti byly zaměstnány všechny smysly. Proces vznikání obrazu se zrychlil, proto jem místo pomalu schnoucího oleje začal používat akrylové barvy. Také jsem přidával do obrazů písek, obarvené kameny a později přírodní barevné kameny. Užívání polodrahokamů mě přivedlo ke zlaté barvě, která se dobře snáší se všemi barvami a dokáže je spojit. Hlavně ale silně odráží světlo, které na obrazech potřebuji. Kromě ticha i světlo věci spojuje.

Brána - akryl

Modrá - akryl

Tomáš Sajvera

sajvera2.jpg

Narozen 14.3.1963 v Kutné Hoře.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
Keramikou se zabývá od roku 1993. Specializuje se zejména na dekorativní keramiku zdobenou prořezáváním.
Žije v Říčanech u Prahy a v Uhlířských Janovicích.

Řekl o sobě

Ke keramice jsem se dostal po létech věnovaných malbě a grafice, a to zcela racionálně: hledaje příjemnější alternativu svému civilnímu zaměstnání, příjemnější zdroj možné obživy.
Své produkty nepovažuji za umění, ale za řemeslo. Myslím však, že dobré řemeslo může mít mnohdy obdobný účinek jako dobré umění.
Pro inspiraci vědomě nechodím do nějakých závratných hloubek, ale většinou čekám, až z těchto závratných hloubek něco samo vypluje na povrch. Trpělivé čekání se vždy vyplatí. Přílišné chtění a snaha něco urychlit je vždy největším nepřítelem opravdovosti a poctivosti.
Byl bych spokojen, kdyby mnou vytvářené věci byly schopny vyvolat pocity - ne emoce, ale spíše klid, ztišení, zpřítomnění nebo takové ty jemné proudy, které mám jako recipient dobrého umění (řemesla) sám rád.

sajvera.jpg

Menu