Ladislav Hodný - umělecká vazba knih

Knižní vazby, obrazy a kresby

Ladislav Hodný patří k předním osobnostem současné české umělecké knižní vazby. S principy knihařského řemesla se seznámil v dílně svého otce v Týně nad Vltavou a úspěšně navázal na rodinnou tradici. Významný byl také vliv prof. Jindřicha Svobody na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, který důsledně uplatňoval zásadu rovnováhy mezi řemeslnou dokonalostí a individuálním výtvarným pojetím každé knihy. Díky tomu si Ladislav Hodný ujasnil základní tvůrčí východiska - uměleckou knižní vazbu považuje za specifický druh užitého umění, který předpokládá všestranné schopnosti, představuje syntézu různých profesí a vyžaduje navíc intenzivní vztah ke knize a literatuře. Ladislav Hodný dokonale ovládá řemeslo, o čemž svědčí precizně provedené vazby. K Jednotlivým knihám přistupuje také jako malíř, desky často koncipuje jako lyrické abstraktní obrazy související s obsahem a atmosférou literární předlohy. Neustále experimentuje a zkouší rozmanité přístupy, zajímá se o možnosti malby akrylem, kombinuje materiály, užívá výtvarné aplikace, pracuje s knihařskými i hotovými neknihařskými prvky. Oblíbil si kůži a zlacení. Láká ho plocha i prostor. Některé vazby řeší plošně, takže výtvarné motivy reálně nevystupují z plochy knižních desek (např.: Novotný: I Maestri del colore, Aleš Nevečeřel: Brána ticha). Jiné jsou koncipovány prostorově, pomocí aplikací z kůže a dalších reliéfních prvků (např. Giacomo Leopardi: L'Infinito, Ovidius: Příběhy Orfeovy). V poslední době experimentuje se skleněnou zlacenou plastikou, která tvoří nezvyklou schránku na knižní blok (např. K.H.Mácha: Pouť krkonošská). S uměleckou knižní vazbou souvisí také volná tvorba Ladislava Hodného. Je založena na stejném výtvarném názoru (snovost, abstraktní pojetí) a má osobitý výtvarný rukopis, daný uplatněním některých knihařských přístupů (např. práce s knihařskými fóliemi, zlacení) v malbě, volné grafice i kresbě.

Vilma Hubáčková

v05_3_03[1].jpg

v05_3_02.jpg
se narodil 14.2.1943 v Týně nad Vltavou, v letech 1954-57 se vyučil knihařem u svého otce, významného českého knihaře Ladislava Hodného st. V letech 1958-1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961-1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Do roku 1968 působil jako výtvarník Krajského střediska zdravotní výchovy v Brně. V roce 1988 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců, dále je členem Book Art Center v New Yorku, od roku 1989 členem Designer Book Binders v Londýně a od roku 1991 členem Jednoty umělců výtvarných v Praze. V letech 1994-1999 vedl Ateliér knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze. Žije v Týně nad Vltavou, věnuje se malbě, volné grafice a umělecké knižní vazbě. Získal řadu ocenění v oboru kniha a knižní vazba v ČR i v zahraničí.

Ukázka tvorby

v05_3_01.jpg

Menu