JINDRA HUSÁRIKOVÁ

poselství malby

 obrazy / kresby / grafika

Výstava ve Studiové scéně POD TOČNOU v Městském divadle a v GALERII V ZAHRADĚ představuje především figurální originální malbu výtvarnice, která svou tvorbu prezentovala na řadě výstav v ČR, ale i v zahraničí, např. i  v Itálii, Švédsku, Německu, Francii, Polsku...

,,Malířčina malba je jemná, elegická, jindy přesvědčivě vzrušená, jásavá, expresivní s ohromující suverénní barevností"            Mgr. J. Mráz

DSC

Menu